Word Vriend van AC!

Art Carnivale is een jaarlijks terugkerende familiefestival dat door de Stichting De Draad aan het Schildmeer bij Steendam. Het kunstzinnige festijn met een gemoedelijke sfeer en een levendige uitstraling dat telkens weer verrast, inspireert en aanzet tot (inter)actie; het zijn de mensen die het doen!

Na vele jaren is het festival doorgegroeid naar een evenement van behoorlijk formaat en is de naam Art Carnivale een waar begrip geworden, zowel in de eigen regio tot ver daarbuiten een feest van, voor en door iedereen. Dat willen zo houden en verder uitbreiden.

U kunt het festival nu ook een deel van uzelf maken door ons financieel te steunen. Al vanaf een kleine bijdrage bent u voor ons een Vriend van Art Carnivale! De bijdragen worden gebruikt ter dekking van de onkosten van het festival maar waar mogelijk ook om nieuwe activiteiten en evenementen mee te ontwikkelen.

U kunt ons financieel ondersteunen door:

- een éénmalige donatie

- een jaarlijkse bijdrage (middels een machtiging)