Cultuurcentrum De Ent, Hellum
Art H3V3SK3S
Podiumkunsten aan Zee
Art Carnivale

WIE ZIJN WIJ

Over Stichting DE DRAAD en het kunstenaarscollectief

Stichting De Draad is opgericht in juni 2009 als voortzetting van een samenwerkingsproject, dat onder de naam 'Het Geheim van Appingedam' in augustus 2008 plaatsvond in het centrum van Appingedam.

De Draad is een organisatie die een podium biedt aan professionele kunstenaars en creatieve ondernemers: zoals muzikanten, houtbewerkers, vormgevers, kostuumontwerpers, theatermakers, recycling- en omgevingskunstenaars, multimediadesigners, tekstschrijvers en techneuten.

De Stichting heeft als hoofddoel: het conceptualiseren, ontwikkelen, begeleiden, een podium bieden en het uitvoeren van kunstgerelateerde manifestaties. Voor dit doel worden eigen producties opgezet en samenwerkingsverbanden aangegaan met gelijkgezinde particulieren en organisaties.

Het jaarlijkse festival Art Carnivale is één van onze meest in het oog springende producties.

Meer informatie:

www.stichtingdedraad.nl

info@stichtingdedraad.nl (bestuur)

collectiefdedraad@live.nl (organisatie Art Carnivale)


Kűnstlerkollektiv Der Faden/Draht

Die Stiftung ‘De Draad’ wurde im Juni 2009 gegrűndet als Fortsetzung eines Gemeinschaftsprojektes, das unter dem Namen ‘Das Geheimnis von Appingedam’ im August 2008 im Zentrum der Stadt Appingedam stattfand. ‘De Draad’ ist eine Organisation, die aus professionellen Kűnstlern und kreativen Unternehmern besteht, z.B. Musikern, Holzbearbeitern, (Theater-) Gestaltern, Kostűmdesignern, Theatermachern, Recycling- und Umweltkűnstlern, Multimediadesignern, Textschreibern, Tontechnikern, Präsentatoren und Bűhnenbildnern. Hauptziel der Stiftung ist: das Entwerfen, Entwickeln, Begleiten, eine Bűhne bieten und Auffűhren von kunstgerichteten Manifestationen. Zu diesem Zweck werden eigene Produktionen aufgezogen und Arbeitsgemeinschaften eingegangen mit gleichgesinnten Privatpersonen und Organisationen.

Weitere information: collectiefdedraad@live.nl
 HET BELEVENISCOLLECTIEF

Vrij snel na de tot totstandkoming van De Draad kwam het educatief 'Ontdekkingseiland' in Delfzijl in beeld. De verwerving van dit project vormde de aanleiding tot oprichtingvan de Stichting Beleveniscollectief. De meeste van de personen of bedrijven die zijn aangesloten bij het Beleveniscollectief zijn ook verbonden aan De Draad. Het Beleveniscollectief geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van cultuur, recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, educatie en burgerparticipatie.

Informatie: www.beleveniscollectief.nlDas Erlebniskollektiv

Ziemlich schnell nach dem Zustandekommen von ‘De Draad’ trat die pädagogische ‘Entdeckungsinsel’ in Delfzijl in Erscheinung. Die Erwerbung dieses Projektes gab Anlaß zur Grűndung der Stiftung ‘Beleveniscollectief’. Die meisten an dieser Stiftung angeschlossenen Personen und Betrieben sind auch verbunden mit ‘De Draad’. Das ‘Beleveniscollectief’ gibt gefragt und ungefragt Ratschläge auf den Gebieten Kultur, Erholung, räumlicher Entwicklung, Erziehung und Bűrgerbeteiligung.

Information:  www.beleveniscollectief.nlPODIUMKUNSTEN AAN ZEE

Sinds kort is de stichting Podiumkunsten aan Zee actief. Podiumkunsten aan Zee is welbeschouwd een theaterwerkplaats voor aankomende theatermakers, die zich ten doel stellen om door middel van podiumkunsten eigen theatrale initiatieven te realiseren. Een van die initiatieven is de 'Fiets Theatertocht' in de omgeving van Delfzijl.

Informatie: www.podiumkunstenaanzee.nl  

Bűhnenkűnste an der See

Seit kurzem ist die Stiftung ‘Podiumkunsten aan Zee’ aktiv. ‘Podiumkunsten aan Zee’ ist genau genommen eine Theaterwerkstatt fűr angehende Theatermacher, die sich zum Ziel setzen durch Bűhnenkűnste eigene theatrale Initiativen zu realisieren. Eine dieser Initiativen ist die’Fahrrad Theatertour’ in der Umgebung von Delfzijl.

Information: www.podiumkunstenaanzee.nlMeer informatie over onze activiteiten kunt u krijgen door contact op te nemen via e-mail: collectiefdedraad@live.nl

We zijn te ook vinden op facebook, o.a.: www.facebook.com/artcarnivale  en www.facebook.com/dedraad  

Weitere Informationen kőnnen Sie bekommen durch Kontakt aufzunehmen via e-mail: collectiefdedraad@live.nl


Sie kőnnen auch Informationen finden auf der Website von ‘De Draad’: www.stichtingdedraad.nl


Wir sind auch zu finden auf facebook: www.facebook.com/artcarnivale  und www.facebook.com/dedraad